Zand- en Koolfilters Jotem Waterbehandeling
Zand- en Koolfilters Jotem Waterbehandeling

Bronwater ontijzering/ontmanganing

Het bedrijf

Verwerking van dierlijke beenderen tot grondstoffen voor de technische- en voedingsmiddelenindustrie.

Probleemstelling

De bestaande handbediende ontijzeringsinstallatie was oud en aan vervanging toe. Men had reeds goede ervaring met Jotem opgedaan, daar enkele jaren ervoor een 45 tons ontgasser met succes geplaatst was. De wens omvatte een ontijzeringsinstallatie naar de laatste stand der techniek, afgestemd op de juiste ontijzering & ontmanganing en de gewenste afname. Een tijdelijke ontijzeringsinstallatie diende, gedurende de montage, de watertoevoer naar het bedrijf te garanderen, vrij van zowel ijzer als ook mangaan.

Oplossing

Jotem leverde een state of the art ontijzerings- en ontmanganingsinstallatie, met een capaciteit van 120 m³/uur. Al het leidingwerk en schakelkast was onderdeel van de scope. In tegenstelling tot de oude situatie, wordt de nieuwe installatie volautomatisch door een PLC bestuurd. Alle vereiste signalen worden doorgemeld naar het gebouwbeheersysteem.
Een mobiele ontijzeringsinstallatie zorgde voor de continue watertoevoer tijdens de montage en inbedrijfstelling. De ontijzerings- en ontmanganingsinstallatie draait sindsdien vlekkeloos, zonder sporen van ijzer en mangaan. Nadien is door de klant een full-service contract met Jotem afgesloten.

Full-service maatwerk

Minuscule deeltjes verwijderen uit vloeistoffen? Jotem beheerst dit tot in de puntjes.