Het NanoX project

NANOfiltration eXtended UV

Ontwikkeling van het NanoX concept: een robuust, bestuurbaar en gecontroleerd proces voor een  hoogwaardige waterkwaliteit, met een lage CO2 footprint, minder energieverbruik, laag chemicaliënverbruik en zonder schadelijke bijproducten, waarmee een schaalbare oplossing beschikbaar is voor de wereldwijde uitdagingen rondom waterkwaliteit en -kwantiteit.

 

NanoX is een zuiveringsconcept gebaseerd op serieschakeling van holle vezel nanofiltratie en advanced UV oxidatie voor direct hergebruik van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties, maar ook voor hergebruik van industrieel afvalwater of behandeling van oppervlaktewater tot drinkwater kwaliteit als alternatief voor excessief grondwater gebruik.

 

Achtergrond

Achtergrond van het NanoX-project is de toenemende uitdaging (o.a. veroorzaakt door verdroging t.g.v. klimaatveranderingen) om voldoende water beschikbaar te hebben van de juiste kwaliteit, hetgeen wereldwijd een steeds grotere uitdaging wordt door de aanwezigheid van toenemende concentraties van organische microverontreinigingen (medicijnresten, pesticides), microplastics en nano-deeltjes, en (antibiotica resistente) pathogenen en genetische resten.

Het NanoX project wordt mede mogelijk gemaakt met subsidies van de EU en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.