Membraanfiltratie Jotem Waterbehandeling
Membraanfiltratie Jotem Waterbehandeling
Membraanfiltratie Jotem Waterbehandeling

Vraaggestuurde membraanfiltratie

Membraantechnologie is toe te passen in industrieën en bedrijfsprocessen waarbij 100% zuiver water gewenst is. Door microfiltratie (MF), ultrafiltratie (UF), nanofiltratie (NF) of omgekeerde osmose (RO) – ook Reverse Osmosis genoemd – worden onopgeloste stoffen, kwalijke zouten en mineralen gescheiden uit het water. Of andersom: het “ontwateren” van kostbare vloeistoffen waardoor deze hergebruikt kunnen worden, wat resulteert in een enorm kostenvoordeel. De juiste wijze van membraanfiltratie bepalen wij nauwgezet aan de hand van uw vraagstelling.

 

Door microfiltratie en ultrafiltratie worden vaste deeltjes uit het water gefilterd. Bij nanofiltratie en omgekeerde osmose worden ook opgeloste zouten en mineralen uit water gefilterd. Bovendien wordt door een combinatie van membranen zelfs zeewater ontzout tot drink- en proceswater.

Full-service maatwerk

Minuscule deeltjes verwijderen uit vloeistoffen? Jotem beheerst dit tot in de puntjes.