Zand- en Koolfilters Jotem Waterbehandeling
Zand- en Koolfilters Jotem Waterbehandeling

De techniek van ontijzering

Het proces van ontijzering verloopt lang niet altijd eenvoudig. Dit komt bijvoorbeeld door een lage pH-waarde, doordat het ijzer is gebonden aan organische stoffen of doordat het water ammonium, methaan of arseen bevat. Dit vraagt om de juiste waterbehandeling en het correct spoelen van de ontijzeringsfilters. Manueel of volautomatisch.

 

De kennis van onze engineers reikt ver. Zij zorgen voor een op maat gesneden ontwerp dat uitgaat van een minimale spoelfrequentie. Met de Jotem ‘AJBW-’installaties is ontijzering zelfs mogelijk via een ionenwisselaar. Water wordt dan met één installatie ontijzerd én onthard.

Full-service maatwerk

IJzer en mangaan effectief verwijderen uit uw water? Jotem bundelt techniek en knowhow.