Collectieve bedrijfssluiting

Op vrijdag 17 mei is Jotem Water Solutions gesloten. Uiteraard zijn wij 24/7 beschikbaar bij storingen.

+31 (0)851 050 777

Privacy statement

Jotem water solutions, gevestigd in Vriezenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jotem water solutions
De Watergang 16
7671 SW Vriezenveen
+31 (0)851 050 777
info@jotem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jotem water solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk verwerkt worden:

  • Voor- & achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (mail) en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jotem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Jotem water solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
  • Het volgen van uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jotem water solutions neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jotem water solutions) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jotem water solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jotem water solutions deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jotem water solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ook verzamelen derden gegevens door middel van de geplaatste cookies op onze website. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Lees hier meer over in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jotem water solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jotem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Jotem water solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jotem water solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jotem.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van technische/functionele, analytische en tracking cookies (van derden). Lees meer over hoe de Jotem website met deze cookies omgaat in onze cookieverklaring.

Delen via:

Neem contact met ons op

Lisanne Schuttert

Lisanne Schuttert

Business Development Coördinator

Every drop it takes. Dat is waar wij voor staan. Dat is wat we doen.

De juiste machinedelen dienen te worden vervangen en de software moet goed worden geïnstalleerd. Als dit wordt gedaan is een retrofit over het algemeen kosten efficiënter dan de aanschaf van nieuwe machines.